Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dros £10,000, Lloegr

England

We are distributing government funding alongside our own, to support organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19.

 1. National Lottery COVID-19 Fund – over £10,000

  Supporting organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19

  Ardal
  England
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

  Supporting organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19
 2. #iwill Fund

  The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

  Ardal
  England
  The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.
 3. COVID-19 Community-led Organisations Recovery Scheme

  To help us distribute funding quickly and efficiently, some of our COVID-19 response funding is being awarded through a carefully selected range of specialist partners.

  Ardal
  England
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

  To help us distribute funding quickly and efficiently, some of our COVID-19 response funding is being awarded through a carefully selected range of specialist partners.

Lloegr

We are distributing government funding alongside our own, to support organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19.

Ledled y DU

 1. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.
 3. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.