Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dros £10,000, Lloegr

England

 1. Reaching Communities England

  Flexible funding over £10,000 for up to five years to organisations in England who want to take action on the issues that matter to people and communities.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Cyfanswm ar gael
  £190m this financial year
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 2. Partnerships

  Through our Partnerships funding, we make grants over £10,000 for organisations which work together with a shared set of goals and values.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Cyfanswm ar gael
  £40m this financial year
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 3. Youth Capacity Fund

  The Government has directed The National Lottery Community Fund to invest up to £1.2 million from dormant bank and building society accounts in England, to develop the capacity of local, frontline grassroots organisations who help young people facing barriers to work.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Small voluntary or community / grassroots groups
  Maint yr ariannu
  Up to £50,000 for groups in Birmingham, Bradford, Barking & Dagenham
  Cyfanswm ar gael
  £1.2 million
 4. Safeguarding Training Fund - Phase 2

  The Safeguarding Training Fund is a jointly funded programme developed by the Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) and The National Lottery Community Fund (The Fund), previously known as the Big Lottery Fund. It will provide funding over two phases until March 2022.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary, community and social enterprise (VCSE) organisations
  Maint yr ariannu
  In the region of £50,000 to £115,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Expressions of interest opens 1 July 2019 and closes 21 July 2019 23:59

 5. #iwill Fund

  The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

  Ardal
  England
 6. Mayor’s Community Weekend

  On the weekend of Saturday 29 June and Sunday 30 June 2019, events will be taking place across the West Midlands to celebrate the Mayor’s Community Weekend. The aim of this is to celebrate diversity and bring people together – we want to encourage people to go out, engage in their local communities and increase social interaction.

  Ardal
  England

Ledled y DU

 1. Y Gronfa Ddigidol

  Mae'r Gronfa Ddigidol yn rhaglen ariannu £15 miliwn newydd i gefnogi elusennau a mudiadau cymunedol. Mae'n ymwneud â helpu'r sector elusennol a gwirfoddol i ddefnyddio offer a dulliau digidol i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Bydd y rhaglen yn agor i geisiadau ar 22 Hydref 2018 ac yn cau ar 3 Rhagfyr 2018. Bydd cyfleoedd pellach i ymgeisio yn 2019.

 2. Prosiectau'r Bobl

  Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.

  Ardal
  Ledled y DU
  Maint yr ariannu
  hyd at £50,000
  Cyfanswm ar gael
  £3 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Trwy wahoddiad yn unig

 3. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae'r ffrwd ariannu hwn wedi oedi'n bresennol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

 4. Forces in Mind

  Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 5. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gweler gwefannau'r arianwyr eraill