Rhaglenni ariannu

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dan £10,000, Cymru

Cymru

Rydym yn agored i bob cais sy'n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19.

Gyda pandemig COVID-19 yn dal i fod gyda ni, byddwn yn parhau i gefnogi pobl a chymunedau sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan COVID-19.

 1. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 i £10000
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Grantiau i chi ym Mlaenau Gwent

  Grantiau llai ar gael i bobl Blaenau Gwent sydd gyda syniad da. Mae ceisiadau ar agor i bobl nad ydynt wedi cael grant gennym o'r blaen ac sydd am wneud rhywbeth dros eu cymuned ym Mlaenau Gwent.

  Ardal
  Cymru
  Maint yr ariannu
  Hyd at £300
  Terfyn amser ymgeisio

  19 March 2021

 3. Taclo Digartrefedd

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Y dyddiad terfynol ar gyfer derbyn y ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb oedd canol dydd, 12 Ionawr 2021. Dydy'r ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb bellach ddim ar gael.

Ledled y DU

 1. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill