Rhaglenni ariannu

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dan £10,000, Cymru

Cymru

Rydym yn agored i bob cais sy'n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cefnogi pobl a chymunedau y mae'r pandemig yn effeithio fwyaf arnynt.

 1. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 i £10000
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Meddwl Ymlaen

  £10 miliwn i alluogi pobl ifanc i arwain er mwyn dychmygu a chreu dyfodol mwy gwydn a meddyliol iach i bobl ifanc yng Nghymru.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Partneriaethau sy’n cynnwys sefydliadau’r trydydd sector a'r sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  Dim uchafswm swm grant
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 29 Tachwedd ar gyfer partneriaethau sydd wedi cael eu gwahodd i wneud cais.

Ledled y DU

 1. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Other National Lottery Funders

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 3. Mewn Undod Mae Nerth

  Gall ein grantiau Mewn Undod Mae Nerth gefnogi prosiectau a fydd yn meithrin cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau, ac yn gwella'r seilwaith a'r amodau sydd eu hangen i gryfhau'r cysylltiadau hyn.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol a chymunedol
  Maint yr ariannu
  cyfanswm o hyd at £300,000 am hyd at ddwy flynedd
  Terfyn amser ymgeisio

  Agored

 4. Gyda'n Gilydd ar gyfer Ein Planed

  Rydym yn cynnig £1,000 hyd at £10,000 o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £1,000 i £10,000
  Cyfanswm ar gael
  £2.5 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  5yh ar 18 Tachwedd 2021.