Digital Buddies - Age UK Cheshire

Cymorth i gychwyn arni gyda digidol

Digital Buddies - Age UK Cheshire

Ydych chi'n gweithio neu'n gwirfoddoli dros fudiad sector gwirfoddol bach? Hoffech chi wybod sut gallai offer digidol fel apiau, gwefannau a chyfryngau cymdeithasol wneud eich gwaith yn fwy effeithiol?

Rydym yn edrych ar sut y gallwn alluogi arbenigwyr digidol i gynnig cymorth am ddim i fudiadau llai. Nid yw'r meini prawf cymhwysedd wedi'u cadarnhau eto, ond os ydych am i ni yrru e-bost atoch pan fydd y rhaglen yn barod, rhowch eich manylion yma.

Byddwn yn defnyddio hwn dim ond i yrru gwybodaeth atoch am gymorth digidol am ddim

Cymorth a Chefnogaeth

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar y we am sut i gychwyn arni gyda digidol. Dyma rai dolenni i'ch dechrau i feddwl:

Mwy o gyfleoedd ariannu

Rydym eisiau defnyddio digidol i newid ein gwaith

Rydym eisoes yn defnyddio digidol llawer, ac eisiau ehangu ein heffaith

Yn olaf, rydym yn cynnig ystod o raglenni ariannu agored a all eich helpu cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.