Chwilio grantiau a ddyfarnwyd

Gallwch edrych drwy’r prosiectau a ariennir gennym gyda’r offeryn chwilio hwn. Neu trwy ddefnyddio GrantNav.

Byddwch ond yn gallu dod o hyd i wybodaeth ar brosiectau rydym wedi’i ariannu ers 1 Ebrill, 2004 - 4 Ionawr, 2022. Ond rydym yn gweithio i gael y prosiectau a ariennir diweddaraf arno’n fuan. Yn ogystal â gwneud rhai gwelliannau eraill i’r offeryn a wneith ein helpu ei gadw wedi’i ddiweddaru yn y dyfodol.

Byddem wrth ein boddau yn clywed beth rydych yn ei feddwl o’n hofferyn hyd yn hyn. Rhannwch eich adborth os oes gennych ychydig funudau i’w sbario.