ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Douglas Support Buyout Celebration

£10,000 on 26 Gorffennaf, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All