ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Orkney Youth Cafe

£10,000 on 27 Ebrill, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All