ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £400,000 wedi'i ddyfarnu)

Peer Education Project

£250,000 on 31 Ionawr, 2008

Rhaglen grant
Young Peoples Fund