ariannwyd 3 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £27,189 wedi'i ddyfarnu)

Aden Playground Project

£9,971 on 21 Ionawr, 2014

Rhaglen grant
Investing in Ideas