ariannwyd 12 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,038,703 wedi'i ddyfarnu)