ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £216,268 wedi'i ddyfarnu)

Extension of existing centre.

£206,268 on 14 Mawrth, 2006

Rhaglen grant
GM04