ariannwyd 4 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £26,053 wedi'i ddyfarnu)