ariannwyd 10 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £452,931 wedi'i ddyfarnu)