ariannwyd 14 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £2,098,496 wedi'i ddyfarnu)