ariannwyd 4 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £236,963 wedi'i ddyfarnu)