ariannwyd 4 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £25,386 wedi'i ddyfarnu)