ariannwyd 11 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,585,629 wedi'i ddyfarnu)