ariannwyd 4 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £721,756 wedi'i ddyfarnu)