ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £504,643 wedi'i ddyfarnu)