ariannwyd 10 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £859,897 wedi'i ddyfarnu)