ariannwyd 7 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £960,974 wedi'i ddyfarnu)