ariannwyd 12 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £895,953 wedi'i ddyfarnu)