ariannwyd 8 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £173,297 wedi'i ddyfarnu)