ariannwyd 7 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,265,818 wedi'i ddyfarnu)