ariannwyd 6 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,096,921 wedi'i ddyfarnu)