ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Community Network NI

£10,000 on 21 Hydref, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland