ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,924 wedi'i ddyfarnu)

The Glen Restoration Project

£9,924 on 10 Rhagfyr, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland