ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,500 wedi'i ddyfarnu)

Making Connections

£9,500 on 8 Hydref, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland