ariannwyd 8 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £74,410 wedi'i ddyfarnu)