ariannwyd 6 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £52,431 wedi'i ddyfarnu)