ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £251,854 wedi'i ddyfarnu)

Exeter City Futures

£251,854 on 14 Hydref, 2019

Rhaglen grant
Reaching Communities
Active project Prosiect Gweithredol