ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Aldridge Community Improvement Programme

£10,000 on 4 Tachwedd, 2015

Rhaglen grant
Awards for All