ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £4,912 wedi'i ddyfarnu)

Community Apple Pressing

£4,912 on 4 Ebrill, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All