ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £50,000 wedi'i ddyfarnu)

DISC Dementia Support

£50,000 on 1 Awst, 2019

Rhaglen grant
Reaching Communities