ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £496,000 wedi'i ddyfarnu)

Preston Food Hub

£496,000 on 5 Rhagfyr, 2017

Rhaglen grant
Help Through Crisis