ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £100,000 wedi'i ddyfarnu)

Adeiladau Iorwerth Arms Outbuildings

£100,000 on 18 Chwefror, 2021

Rhaglen grant
People and Places 3