ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

A4A - Scrap Street Play Project

£10,000 on 10 Mehefin, 2015

Rhaglen grant
Awards for All