ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £49,994 wedi'i ddyfarnu)

St Merryn Community Gardens

£49,994 on 4 Chwefror, 2009

Rhaglen grant
Transfers of grants