ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £408,097 wedi'i ddyfarnu)

Aberdour hall extension and refurbishment

£408,097 on 17 Mehefin, 2020

Rhaglen grant
Community Assets