ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £280,330 wedi'i ddyfarnu)

Crossroads Young Carers Cowal & Bute

£280,330 on 25 Tachwedd, 2020

Rhaglen grant
Large Grants Scotland: Improving Lives
Active project Prosiect Gweithredol