ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £727,963 wedi'i ddyfarnu)

Rochdale Legal Advice Partnership

£447,583 on 4 Medi, 2008

Rhaglen grant
Advice Plus