ariannwyd 9 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £2,398,033 wedi'i ddyfarnu)