ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £7,204 wedi'i ddyfarnu)

Local Lunchtime Food for All

£7,204 on 8 Tachwedd, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All