ariannwyd 8 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £2,696,605 wedi'i ddyfarnu)