ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,700 wedi'i ddyfarnu)

Hall Refurbishment Works

£9,700 on 23 Mai, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All