ariannwyd 4 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,524,702 wedi'i ddyfarnu)