ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £8,000 wedi'i ddyfarnu)

Community Wellness hub for 55+

£8,000 on 31 Mawrth, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All