ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £223,178 wedi'i ddyfarnu)

WGI stage 2

£223,178 on 13 Tachwedd, 2017

Rhaglen grant
Women and Girls Initiative