ariannwyd 3 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,009,809 wedi'i ddyfarnu)