ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £19,390 wedi'i ddyfarnu)