ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Essex Green Weekend at Othona

£10,000 on 19 Tachwedd, 2021

Rhaglen grant
Together for Our Planet - UK